طراحی به ظاهر شیک

درباره دستگاه تست زردی نوزاد در منزل

با 15 سال تجربه و تلاش و تشخیص به موقع زردی نوزادان با دستگاه بیلی روبین توانسته ایم اعتماد مادران را به دست آوریم.

 

کلماتی در مورد ما

تیم ما

مارک جانس

مدیر عامل / موسس

آویانا پلامر

مدیر عامل / موسس

برایدون ویلکرسون

مدیر عامل / موسس

کریستین واتسون

مدیر عامل / موسس